Решения за соларни паркове

Posted by ProCam 06.12.2022 0 Коментари НОВИНИ,

Периметрова охрана и Решения за соларни паркове

Използваме технологията, опита и продуктите на световния лидер в системите за видеонаблюдение DAHUA, за да:

 • Минимизираме рисковете при експлоатация
 • Оптимизираме разходите по поддръжка
 • Осигурим видеонаблюдение и охрана на обекта

В типичния случай соларната електрическа централа се състои от:

1. Соларни панели, разположени на голяма площ в полето. По правило се намират на големи открити площи без изградена комуникационна инфраструктура.

Предлагаме наблюдение с термокамери, които:

 • Откриват и сигнализират наличие на пожар
 • Откриват соларни панели и обекти с аномална температура
 • Генерират алармени събития на база видеоанализ във всякакви условия

 

2. Периметър на обекта (ограда, подстъпи) 

Критично важна зона, свързана през към отдалечен алармен център за видеонаблюдение. За тази цел предлагаме наблюдение със стационарни или PTZ камери с функции за интелигентен анализ SMD+

 • Откриват и сигнализират пресичане на виртуална линия или навлизане в периметър 
 • Технология SMD+: реагира само на човешка фигура и намалява фалшивите аларми
 • Технология TIOC: Превантивна реакция преди чрез гласово съобщение, звукови и светлинни сигнали

 

3. Сгради и служебни помещения (инвертор, подстанция, портал) . Това са обекти с ограничен достъп и висок риск от инциденти, които изискват сигурна система за контрол на достъпа. За тази цел предлагаме контрол на достъпа на оторизираните лица с биометрична верификация (лицево разпознаване)

 • Избягва се влизането в обекта на външни лица
 • Контролират се дейностите по поддръжка и ремонт на обекта
 • История на посещенията в обекта и система справки

 

4. Комуникационна инфраструктура . Осигурява свързаност на компонентите при екстремални температури и атмосферни условия, на големи разстояния и при силни смущения. За тази цел предлагаме гама индустриални суичове с технология ePoe или POE 2.0 и оптични портове 

 • Технология ePoe: осигурява захранване и комуникация с ePoe камери до 800 метра
 • Технология POE 2.0: oсигуряват POE захранване на IP камерите до 250 метра 
 • Оптични портове и управление на трафика 

 

5. Софтуер за интеграция на системите на обекта. Осигурява съвместна работа, мониторинг и отдалечено управление на всички системи за сигурност в обекта. За тази цел предлагаме софтуер на DAHUA DSS Pro или DSS Express с по-ограничена функционалност

 • Управление на системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа в единна среда
 • Мащабируемост и функционалност с лицензи според изискванията на проекта
 • Отдалечено администриране на системата и правата на потребителите